Phạm vi giá: Từ đến

So sánh danh sách

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Quy định sử dụng chung

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website timnha24h.vn.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên website timnha24h.vn đưa ra. Thỏa thuận bao gồm các điều khoản dịch vụ mà bạn phải tuân thủ để có được quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

XIN VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MỘT CÁCH CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN NÀY THEO THỜI GIAN MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC VÌ CÁC LÝ DO PHÁP LÝ HOẶC THEO QUY ĐỊNH HOẶC ĐỂ CHO PHÙ HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE www.timnha24h.vn

Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang web .

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

  • Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, phương tiện nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động trên timnha24h.vn.
  • Bạn không được đăng ký tài khoản và khai báo những thông tin giả mạo; nick gây hiểu nhầm với những thành viên khác; nick trùng tên với tên của các chính trị gia;…
  • Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình.
  • Bạn không được đăng những bài viết, thông tin có nội dung vi phạm pháp luật; đả kích, bôi nhọ, chỉ trích hay bàn luận về chính trị, tôn giáo, phản động, kỳ thị văn hóa, dân tộc, cũng như vi phạm khác liên quan đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
  • Bạn không được xâm phạm quyền lợi, uy tín, đời tư của các cá nhân hay thành viên khác, không được dùng ngôn từ tục tĩu, thóa mạ trong các thông tin tham gia.
  • Bạn không được lợi dụng website để tuyên truyền, đề xướng, lôi kéo với những nội dung không lành mạnh.
  • Bạn không được gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép trên website timnha24h.vn. bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các quyền sở hữu trí tuệ:

Trang web www.timnha24h.vn, nội dung trực thuộc tài sản độc quyền của www.timnha24h.vn.

Nếu không nhận được sự đồng ý của timnha24h.vn, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, sửa đổi, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất cứ hình thức nào các Dịch vụ timnha24h.vn cung cấp. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn các quyền tác giả, thương hiệu và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong các Dịch vụ của timnha24h.vn.Tất cả các yếu tố cấu thành nên Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều thuộc phạm vi sở hữu của chúng tôi cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Việc sử dụng quyền sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào timnha24h.vn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 

Khiếu nại, giải quyết tranh chấp

Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu lực, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.