Phạm vi giá: Từ đến

So sánh danh sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi bạn đăng ký làm thành viên tại website timnha24h.vn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết. Dưới đây là chính sách bảo mật mà timnha24h.vn cam kết thực hiện để bảo vệ quyền lợi của bạn:

Mục đích sử dụng thông tin

  • timnha24h.vn cần bạn cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về các khách hàng  với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện chính sách ưu đãi cho những khách hàng thân thiết.
  • Dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi gửi những thông tin cập nhật về tin tức và các thay đổi trên website qua email.
  • Khi bạn tiến hành thanh toán trực tuyến trên timnha24h.vn, các thông tin cá nhân của bạn sẽ giúp cho việc kiểm tra tài khoản thanh toán, giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, và các trường hợp đáng tiếc khác.

Cam kết bảo mật

  • Không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Chỉ riêng bạn mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website timnha24h.vn bằng tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đăng ký trên website.
  • Bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép.

Cập nhật hoặc xóa thông tin

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của timnha24h.vn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu này nếu chưa chính xác nếu dữ liệu đó không được luật pháp yêu cầu giữ lại. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi bạn đăng nhập vào hệ thống.

Những thay đổi về chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng ở những vị trí dễ nhận thấy trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Thắc mắc và góp ý

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào cho chúng tôi về Chính sách bảo mật, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: hotro.timnha24h@gmail.com